Monday, November 9, 2015

Kuya

Huwag, huwag mo akong tawaging kuya
'Pagkat ama't ina nati'y magkaiba
Ngunit dugo mo't dugo ko puwedeng maging isa
Kapag kapwa puso nati'y pinagsama.
 
Ah, tayong dalawa ay 'di magkapatid
Hungkag na paggalang dapat lang mapatid
Isipan mo sana huwag maging makitid
Pagitan ng gulang huwag maging balakid.
 
Edad nga lamang ba ang siyang sukatan
Dito sa larangan ng pagmamahalan?
Hindi ba't ito nama'y maling batayan?
Tanging mahalaga'y ang nararamdaman.
 
Sadyang hindi tumatanda itong pagsuyo
Nananatiling bata bawat pagsuyo
Ngunit sanay na sa mga alimpuyo
Asahang 'di ka dadanas ng siphayo.
 
Pagmasdan mo ang sarili sa salamin
'Di na ikaw ang Neneng na dati'y iyakin
Ikaw na ngayon ay dalagang sakdal-ningning
Sukat na bumulag sa aking paningin.
 
Salitang kuya sa bibig mo'y iwaglit
Nawa'y ibigin mo ako kahit isang saglit
Sa kinalauna'y makamit ang langit...

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...