Monday, November 9, 2015

Isang Pagbaling

Ibig kong malango sa alak ng paglimot
Habang ang lamig ng gabi ay nanunuot
Masuyo mong titig h'wag sanang ipagdamot
'Pagkat sa puso ay sumisidhi ang kirot.
 
Halika na itong kalungkutan ay hugasan
Isang baldeng tubig ibuhos sa ulunan
Nang magising natutulog na kamulatan
Ayoko ng malasap pa ang kapaitan.
 
Ibangon mo ako sa pagkakagupiling
Sana ay tanggapin sa gagawing pagbaling
Upang mabawasan ang sakit ng damdamin
At ikaw ang bagong landas na tatahakin.
 
Hindi man ikaw ang hinangad kong ligaya
Sa pamamagitan mo malilimot ko s'ya
Marahil hangal nga ang ganitong pagsinta
Matapos mabigo iba ng inaasinta!
 
Huwag mag-alala't iibigin kang lubos
'Pagkat ikaw ang napili kong manunubos
Iahon mo ako habang naghihikaos
Sana ikaw na ang idinalangin sa Diyos.
 
Bukas ang pusao ko kung ibig mo ring saktan
Nang tuluyang mamanhid itong pakiramdam
Manalig ka at huwag nang mag-alinlangan
H'wag isiping ikaw'y panakip-butas lamang.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...