Monday, November 9, 2015

Sa Araw ng Kasal

Itong oras ng pagsasanib ng liwanag
Ng mga pusong sa pag-ibig nagliyab
Dito ay walang puwang ang kadiliman
May silahis ng araw na nasa likuran.
 
Ito ang panahon ng pakikipagtiyap
Patungo sa landas ng maayang ulap
Pakikipag-ulayaw nitonbg buntala
Sa dalawang nilalang dito sa lupa.
 
Sa daliri'y may singsing na nakasuot
Tulad ng pagsintang 'di mababaluktot
Maghari man ang tetano at kalawang
Titingkad pang lalo magandang samahan.
 
Maririnig mo awit ng mga ibon
Himig-handog mula sa 'ting Panginoon
Ubod-banal yaong nabuong pag-irog
Kailanman palaging papaimbulog.
 
Maging mga anghel ay nakikigalak
Sa mapuputing talulot ng bulaklak
Ngayon ang araw ng maluwalhating kasal
Simula't dulo ay tanging pagmamahal.
 
 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...