Monday, April 21, 2014

Batubalani

Unang kita pa lang sa 'yo ako'y napatda
Napatitig nang husto't biglang natulala
Mistulang anghel na bumaba sa lupa
Dahil sa 'yo isip ay naging mapayapa.
Makipot mong labi ay tila pulang rosas
Ngiti mo ay napakatamis na mansanas
Makintab na buhok sadyang maaliwalas
Nakakaakit, kay ganda ng iyong bulas.
Araw-araw ikaw ay laging hinahanap
H'wag ka sanang magtatago sa may ulap
Magpakita ka naman, huwag maging mailap
Ang tulad kong aba sana ay bigyang lingap.
Puso kong sugatan ay iyong pinagaling
Kakulanga'y napunan sa iyong pagdating
Maging akin ka na sana, tangi kong hiling
Bagama't wala akong halaga't 'sang haling.
Sa aking piling hinding-hindi ka hihikbi 
Iyong-iyo lang ako'twala kang kahati
Sana'y sagutin mo ako kung maaari
Inibig na kita buhat nang mabighani.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...