Monday, April 21, 2014

Sa Hawla ng Pag-ibig

Ayoko, ayoko ng maging malaya
Sa pagkakakulong h'wag nang makawala
Muli't muli mong itanikala, mutya
Ikarsel sa mga yakap maya't maya
Bilanggo akong may nadaramang tuwa
'Pagkat tanod kang sa diwa ko'y pumapayapa.
Kay sarap mahimlay sa rehas na bakal
Panaginip may kagandahang katambal
Salamat sa damdamin na nagsasakdal
Kasuno ang langit mula nang makasal
Nakakabusog ang hinaing minindal.
Kay saya naman sa hawla ng pag-ibig 
Wala ng kalungkuta't pagkaligalig
Kundi puro lang malalamyos na tinig
Mainit ang pandama kahit malamig
May silab ng apoy na 'di malulupig.
Sa buong magdamag ako ay igapos
Mga mata ko ay takpan pagkatapos
Sibat na matulis sa aki'y itulos
Kalayaan sana ay h'wag nang matubos
Yamang puso'y bihag mo ng lubos-lubos.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...