Monday, November 9, 2015

Nasa Iyo

Nasa iyo lamang ang aking ikaliligaya
'Pagkat mistulang hawak mo itong pandama
Ikaw ang itinitibok ng puso ko sa t'wina
Maging sa sansaglit na pagkapugto ng hininga.
 
Nasa iyo rin ang labis kong ikalulungkot
Kapag pag-ibig mo'y tuluyang ipagdadamot
Pakiusap ang saktan mo ako'y h'wag ipahintulot
Yamang sa buhay ko ikaw ang pamawi sa kirot.
 
Nasa iyo na ang lahat kong naisin at pangarap
Na sa isang makakapareha ay hinahanap-hanap
Para sa akin wala nang hahanapin pang sukat
Tumbasan man nilang lahat 'di pa rin sila sapat.
 
Nasa iyo na rin bawat bahagi ko, maging kabuuan
Mula nang mabihag mo puso ko't isipan
Ang mawala ka'y isang malaking kakulangan
'Pagkat sa iyo na nakalagak yaring kapalaran.
 
Wala na akong ibang hangad kundi lagi kang makapiling
Habang tayo'y umiiral pa sa mundong tumatakbong matulin
At kung sakali mang may buhay pang darating
Nasa iyo pa rin ako't hinding-hindi magbabago ang damdamin!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...