Wednesday, March 5, 2008

Pisbol

'Di sapat ang isang pisbol
Mas maganda kung mas marami
Para mabusog nang husto ang sarili
Para itong malinamnam na isaw,
Pagkaing isinasawsaw
Katugon ng matamis at maanghang
na sarsa
O sa suka lang kung gustong
maasim ang timpla
Kaya't tayo nang mag-pisbol
sa bangketa
Ang sarap-sarap nilang tuhugin
Para silang magpipinsan, magkapatid,
magkaibigan at magkaklase
Na iisaang mainit na apoy ang bentahe
Sa naglalanigs at kumukulong kawali.

1 comment:

Anonymous said...

Fuck u

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...