Friday, March 7, 2008

Alinsangan

Namumurok ang araw sa pisngi
Tuyong-tuyo ang maputlkang labi
Ngunit nanginginig ang daliri
Sayaw electric fan at pamaypay
Mga tao 'di makahayahay
May init na dala itong lungsod
Tubig sa kanal ay nakayukod
Nalulusaw pati mga uod
Pista ng alikabok sa daan
Umuusok, semento't alkitran
Dumadami banil sa katawan
Mukha ng iba'y parang kalsada
Lubak-lubak, pinalitada
Tattoo ng silahis nakaburda
Mainam ngang ngayon ay maghubad
Huwag lang 'yung nakakaalibadbad
Gaya ng agogo dancer sa club
Nag-iinit na ang king ulo
Sa taas at 'di sa baba, loko!
Alinsangan 'di pa nagyeyelo.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...