Friday, March 7, 2008

Bisita ni Nena

Walang kaabug-abog na dumating
ni 'di marunong kumatok sa pinto
Pumapasok ng 'di nagtatao po
kampo ng sundalo'y sinalakay
Ng mandirigmang pula ang kulay
Dumadalaw upang magbigay sakit
Sa nalalambungang langit.

Inaabangan ni Nena ang muling pagdalaw
Ngunit 'di sumulpot sa panahon ng tagginaw
"Inay, isang buwan na po akong 'di dinudugo."
"Anak, nabuntis ka ng nobyo mong si Halario."
"Ang lokong 'yun 'di na bumibisita
Nakaisa lang ayaw ng magpakita."

Mga malabong anino sila sa dilim
Mga sansaglit na panauhin
May bumabalik at naglalaho man din
Agos ng kapalaran 'di kayang salungatin
Tulad ng mapupusok na damdamin.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...