Thursday, February 14, 2008

Knock on Wood

Nakamulagat ang katotohanan
Nakatitig nang matalas
Humihiwa na tila kampilan
May panganoring nagbabadya
Na likha ng naglilikot na diwa
May panganoring nagbabadya
Naghahayag ng mapanganib na kataga
Binibitiwan at binabawing sumpa
Nagpapalukag ng bundok sa ulunan
Nagpapa-alimpuyo sa puyong kadiliman
Mga lagas na hibla ng kairalan.

Hindi mapapatugot ng mga pagkatok
Ang mga biru-biruang inilililok
Sa nananahimik na silya at lamesa
Ay nakapako ang turnilyo ng protesta
Sa ulong hibang komokontra,
Mga bulong at hiyaw ng tunggali
Ng mga ‘di marunong maghunos-dili.
Ligwak at tingwas ng bibig
Mistulang mabuo’t mabaling pananalig
Na kasingrupok ng kahoy
Nasusunog sa lagablab ng apoy
Sila mismo ang may pansaboy
Masamang tinuran pilit itinatataboy.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...