Tuesday, December 2, 2014

Itim na Liwanag

Binulag ako ng itim na liwanag
nasilaw ang mata sa kakat'wang sinag
Tila ba ang isipan ay mababasag
Ayaw akong pattulugin sa magdamag
Sinasaklot itongg dibdib ng bagabag.
 
Nagbalik ang naglahong takipsilim
Nag-anyayang maglaro sa ddilim
Upang sarili'y sugatan ng patalim
Sa krimeeng 'tinanim, aanihi'y lagim
Kahuhulugang balon ay sobrang lalim.
 
Hinahanap ko ang nawawalang tala
Ngunit ang pingas na buwan ay madaya
Natagpuan lang ay itim na kandila
Nagpapaalam lalo sa aking mukha
Waring sa buong paligid may nagluluksa.
 
O, espiritu ng buhay ko at lakas
Sa magulong mundo ako ay itakas
Ngayong gabi wala akong dalang armas
Ikaw at ako may masamang dinanas
Nang mapaso sa apoy na nagniningas.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...