Friday, November 7, 2014

Tips Para Di Mabiktima ng Illegal Recruiter

Narito ang ilang tips mula sa Philippine Overseas Employment Agency (POEA) para huwag mabiktima ng illegal recruiter:

1. Huwag makipag-transaksyon sa mga  lisensyadong ahensiya pero wala namang job order. Karaniwan ay ang employer o ang kanyang representative ang pumupunta sa Pilipinas para mag-interview ng aplikante. Kung walang interview na magaganap ay magduda na.


2. Huwag makipag-transaksiyon sa mga fixer. Kaya mahalagang i-background check ang mga lumalapit na nagpapakilalang ahente para hindi madaya.

3. Hindi rin dapat makipag-transaksiyon sa labas ng ahensiya. Maaaring tunay na ahente ang lumalapit sa iyo. Bibigyan ka ng totoongaddress at telepono. Pero maaaring wala na itong kaugnayan sa ahensiya at ginagamit na lang ito para makapambiktima.

4. Kung ang ahensiya ay may opisina sa probinsiya, alamin kung ito ay mayroong provincial recruitment authority. Para makasiguro ay tumawag sa POEA o 'di kaya'y sa opisina ng Business Permit ng inyong munisipyo.

5. Huwag magbayad ng higit sa itinakdang placement fee. Ang tamang ahensiya kasi ay hindi naniningil ng mahal na placement fee. Dahil ang employer ay nagbabayad na sa ahensiya kapag mayroon silang ipadadalang aplikante.

6. Ang placement fee ay kinakailangang kapareho ng unang buwang suweldo ng OFW pero labas rito ang bayad sa dokumentasyon ng mga papeles. Kapag may karagdagang allowance na ibibigay ang amo, ito ay hindi dahilan para lakihan din ng ahensiya ang placement fee.

7. Huwag magbibigay ng placement fee hangga't 'di nabi-verify ang kontrata at kapag walang resibo. Basahing mabuti ang kontrata bago pumirma, alamin agad kung magkano ang susuwelduhin bago magbayad ng placement fee.

8. Huwag pag-ukulan ng atensiyon ang mga patalastas o polyetos na PO Box address lang ang nakalagay. At lalong huwag maglalagay ng perang pambayad ng processing fee sa sulat.

9. Huwag makipag-transaksiyon sa training centers at travel agencies na nangangako ng trabaho sa abroad. Ang dapat gawin ay bumisita sa immigration site ng sinasabing bansa dahil dito malalaman kung anu-anong trabaho ang kanilang iniaalok pati na rin ang kanilang mga polisiya.

10. Huwag tatanggap ng tourist Visa, ang kailangan mo ay working Visa para makapagtrabaho ng maayos. Pagkatapos kais ng itinakdang araw na nasa iyong tourist Visa ikaw na ay ituturing na TNT kapag nanduruon pa sa pinuntahang bansa.No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...