Monday, November 9, 2015

Isang Gabing Tahimik

Mahal, sana mahimbing ka habang natutulog
At sa diwa mo'y walang anumang bumubulabog
Yamang katahimikan hatid ng ating pag-ibig
Na 'di nayayanig kahit may ligalig.
 
Kung sakali mang ikaw na ay nananaginip
Sana ako ang laman dahil laging nasa isip;
Alam mo bang maging sa lubog na kamalayan
Naroon ka'tagbibigay hinahon sa kalooban.
 
Bago ako matulog ikaw'y aking ipinagdadasal
Na ang pag-ibig natin 'di lang basta magtagal
Kundi ikaw na sana para sa akin habambuhay
At 'di ko na nananaisin pang tayo'y magkawalay.
 
Oh, baunin mo ang mga yakap ko't halik
Para bang nasa tabi lang habang nakapikit
Darating din ang buong gabing tayto'y magkakapiling
Hanggang sa mag-umaga na kapwa gumigising.
 
Sabay nating sasalubungin ang umaga
Nakangiti at bumabati ng pagkaganda-ganda
Gaya ng dati muli na namang magkakasama
Upang pagsaluhan ang pag-ibig sa isa't isa.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...