Monday, November 9, 2015

Huwag Kang Bibitaw

Kumapit nang mahigpit baka mahulog
Manatiling gising, h'wag tutulog-tulog
'Di ba dapat pa tayong pumaimbulog
Hanggang sa marating pinakatugatog.
 
Sadyang mabilis pag-ikot ng panahon
Kaya't para tuloy tayong hinahamon
Magkanya-kanya raw tayo ng direksiyon
Sa ganito, ikaw ba ay sang-ayon?
 
Kaya't mahal puwede bang maghinay-hinay
Humintong saglit at magbulay-bulay
Mahaba-haba pa ating paglalakbay
Kaya't dapat lang na maging matibay.
 
Ayokong mag-isang bumiyahe na lang
Gusto ko kasama kia't walang babaan
H'wag na h'wag papara sa gitna ng daan
Alam mong sakuna;y laging nakaabang.
 
Relaks lang at hawak ko ang manibela
Kaya't hindi ka dapat mag-alala
Hangga't narito ako iingatan ka
H'wag kang bibitaw sa pag-ibig mo, sinta!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...