Monday, November 9, 2015

Di Ko Man Lang Nasabi

'Di ko man lang nasabi laman ng damdamin
Noong ikaw'y mahal pa sa akin
Dahil nilamon ng agam-agam
Kaya't sarili ay pilit pinigilan.
 
Aanhin ko ang damdaming nagpupuyos
Papakawalan pero masasaktan pagkatapos?
Mas mabuting ito na lang ay igapos
Sairin hanggang sa humupa ang unos.
 
Oo nga't nagawang magpahiwatig
Na sa dibdib ko ikaw ang ang pintig
Ngunit isipan ay 'di na kumatig
Kaya't naghanap ng bagong pag-ibig.
 
Dahil noon ay may iba kang mahal
At 'di ko rin nais pang maghintay
Marahil nga ay 'di tayo nababagay
Kaya't sa dikta ng puso 'di nagpatangay.
 
Magkagayunman 'di ako nagsisisi
Na ang pag-ibig ko sa oyo'y 'di nasabi
Ngayon, natagpuan ko na ang tunay na ligaya
Sana katulad ko ikaw din ay masaya.
 
Salamat, dahil minsan kitang naging kaibigan
Nakapalagayang-loob kahit sa maiksing panahon lamang
Lahat nga sa mundo'y walang katiyakan
Kaya't nilimot ko na aking kapangahasan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...