Thursday, February 14, 2008

Sa Pagitan ng Linya

May kanya-kanya diumanong linya ang bawat tao
May isinilang upang maging bayani at lilo
May kanya-kanyang katalagahan ayon sa plano
'Di masukat ng kahit sino'ng arkitekto,
'Di maarok ng kahit sino'ng pilosopo
'Pagkat ang buhay sa mundo'y balintuna
Pagtatagisan ng mabuti't masama
Pag-aagawan ng dilim at liwanag
May nagaganap na pagsunod at pagsuwag
May hiwagang iginuguhit ang panahon
Na samu't saring dibersiyon
Tulad ng pagkakaiba ng relihiyon
May pagitan ang bawat linya
May malapit at malayong distansiya
Gaya ng malaking agwat ng mahirap at mayaman
Ng lupa at ng kalangitan
Ngayon, sino'ng magbibigay nang hustong sukat
Sa mga taong kapos ang guhit ng palad?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...