Tuesday, February 3, 2015

The Crush

     Bente pesos na lang ang natitirang pera sa kanyang bulsa. Eksakto na lang pamasahe pauwi at pampalamig. Mahirap talaga ang maging estudyante. Bukod sa mapipiga na ang utak mo sa klase ay magugutom ka pa. Pero isipin niya lang ang kanyang crush ay nabubusog na siya. Minsan nga lang siyang makasilay dahil hindi naman niya school mate ang crush. Pero malapit lang naman ang kanyang tirahan sa pinapasukang eskuwelahan. Madalas niya itong makitang nagbibisekleta.  Wish pa nga niya na sana ay naging bisekleta na lang para naman siya ang sinasakyan ng kanyang crush tapos liliko silang bigla.

    Naglalakad siya nang bigla napatapat sa kanya ang kanyang crush na sakay ng bisekleta. 'Yun lang at para na siyang mawawala sa sarili. Feeling heaven agad siya bagama't ngising demonyo. Okay na sana pero sadyang mabilis lang ang kanyang pagsilay. Sa isang kisap mata ay naglaho na agad ito sa kanyang paningin. Para tuloy siyang nawawala sa kanyang sarili habang naglalakad. 'Di niya agad namalayan na binusinahan siya ng sasakyang nasa kanyang likuran. Nagulat pa siya nang itiuro ng pahinante ang perang nakatupi sa kalsada. Dali-dali naman niya itong iniabot sa nagturo sa kanya sabay harurot ng sasakyan.Maya-maya lang ay dumukot siya ng pera sa kanyang bulsa pero wala na siyang madukot.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...