Tuesday, December 2, 2014

Tik Tak Boom

Mabilis ang ikot ng kamay ng orasan
Waring hinahabol, nakikipag-unahan
Dumadaan nang 'di natin namamalayan
Ngunit para sa iba'y walang katuturan
Lagi namang may oras kanilang kat'wiran
Ano ang buhay kung puro kaseryusuhan?
 
May nagmamadali rin sa bawat segundo
Mga trabaho ay minamadali nang husto
Kung tingnan parang hinihingal na aso
Ano'ng nagawa nila sa isang minuto?
Gayung simpleng bagay 'di inasikaso
'Di magawang tingnan ang sariling anino.
 
Sumasambulat ang oras sa ating mukha
Parang malakas na bombang kumakawala
Kadalasang pinipilas ang ating diwa
Iniiwan tayo na walang paniniwala
O, maraming buhay ang nababalewala
Mahahanap mo pa ba ang naglahong bula?
 
Nag-iipon ba ng nasayang na kahapon?
Kaya't 'di pinapahalagahan ang ngayon
Magpapataangay ba sa agos ng panahon?
Gayung lubog pa at 'di magawang umahon
Sa paos na panawagan sino'ng tutugon?
Kung makitang lagas na ang mga tarundon.
 
Mga bulag tayong nagging isang saksi
Maraming nalalaman ngunit naging pipi
Ayaw dinggin katotohanang bumibingi
'Di ba't marami sa atin ang magkakawangki?
Sa kadalasan ay may nagagawang mali
Pagsabog ng oras tayo rin ang nagagapi!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...