Tuesday, December 2, 2014

May Litrato ang Bawat Alaala

May litrato ang bawat alaalaa
Tinitingnan pagsapit ng umaga
Minsan ay nilalagay sa pitaka
Kasa-kassama saan man magpunta.
 
Buhay pa rin angg maatamis na ngiti
Ang sayaa ay nakaguhit sa labi
Katotohanan ay 'di maikubli
Wala na ang lumipas na sandali.
 
Ang litrato'y 'di langg basta litrato
May dalang birtud kahit na kanino
May tafglay na buhaay ang bawat kwadro
Natanghal sa puso ng mga tao.
 
Binubuod ang bawat kasaysayan
Nilalahad ang mga kaganapan
Kung naisd makita ang nakaraan
Ililipad ka ng mga larawaan.
 
Sa dating mundo'y muling mapapadpad
Takbo ng panaaho'y biglang kukupad
Dahil maglalakad ka ng pausad
Malalamang papel mo ay malapad.
 
Kinuyom na ng kapirasongg papel 
Ang mga mumunting anghel
Di na maiguhit ng baling pinsel
Maamoy lang ang samyo ng kahel.


 Ngunit masdan mo ang larawangg kupas
Luma na kaya't wala ng mabakass
Katulad nito ay daamong nalagas
Ugat ngg gunita'y 'di magwawakas.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...