Wednesday, December 3, 2014

Isusumbong Kita sa Pulis

Manghahasik ng lagim
Ang buhay mo'y kay dilim
Walang ilaw na angkin
Sino'ng bibiktimahin?
Ikaw di'y huhulihin.
 
Baril pinapaangginoon
Mistulang isang maton
Parating nanghahamon
Maling daan tinunton
Saan ka paroon.
 
Ikaw ay isusumbong
Sa pulis issusuplong
Baka 'di na makulong
Diretso sa kabaong
Kaawa-awa ka, tsong.
 
Hoy, yari ka sa pulis
Dalian mong umalis
Tumabo nang mabilis
Pulis 'di nagmimintiss
Shup shooter, walang daplis.
 
Armas laban sa armas
Sadyang nakakabanas
Putukang walang habas
'Di nagawang tumakas
Kamatayaa'y dinanas.
 
'Pag krimen angg tinanim
rimeen ang aanihin
Madudurog ang ngipin
bayag ay pipitpitin
Ihuhulog sa bangin.
 
Ngunit nakakagulat
Kabo paang inalat
Na mahilig sumikwat
Ito ang nagkakalat
Tinumba ng katapat.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...