Saturday, November 29, 2014

Sino nga ba?

Sana'y 'di ito pagduyan lang sa panaginip
Ng pusong mahilig tumakas sa pagkainip
Bagkus ito'y totoo at 'di lang pag-aaliw
Upang nadaramang lungkot ay maitakwil.
 
Sino kaya ang sa akin ay nababagay?
Ikaw na ba o s'ya ang magiging buhay?
Nawa'y lahat ng ito may mabuting kahinatnan
At litung-lito na yaring isipan.
 
Sa puso ko, siya ang pumasok na una
Ngunit nang makita ka ay mayroon ding nadama
Ikaw na nga ba ang dapat kong ibigin?
O sa kanya ko na lang ito ibaling?
 
Sino nga ba ang matagal ko ng hinihintay?
Bakit naman dumating kayong halos sabay?
Dahil sa inyo mundo ko'y naging makulay
Sino nga ba ang sa akin din ay magmamahal?
 
'Di naman mapaglaro itong puso
At ayokong magtaksil sa ngalan ng pagsuyo
Kayo ay hinding-hindi ko pagsasabayin
'Pagkat matinding sakit lang ang mararating.
 
Hanggang ngayon sadyang 'di ko pa alam
Sa timbangan ng puso, sino'ng mas magaan?
Kung wala sa inyo wala ng nakalaan
Sino sa inyo ang magiging kapalaran?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...