Saturday, November 29, 2014

Hupa

Pakiusap, lisanin na yaring isip
Ayoko nang mabuhay sa panaginip
'Pagkat sumisidhi lang lalo ang sakit
Kung gunita mo'y patuloy pang kakapit.
 
Marahil kapwa tayo mayroong sala
Kung ba't init ng pagsuyo ay nawala
Ba't ako pa rin ay nakatanikala?
Kahit noon ibig ko na ring lumaya.
 
Hanggang ngayon ikaw pa ri'y iniibig
Gayung ang puso ko'y ibig nang mamanhid
Masdan mo, ako na ay nalilimahid
Pusong dalisay nagkaroon ng bahid.
 
Araw-araw pakiwari ko'y tag-ulan
Basang-basa ang buo kong katauhan
Maling damdamin kailan titigilan?
Nawa'y humupa na ang nararamdaman.
 
Ibig kong magbalik gaya noong dati
Kung saan wala ka pa't nagsasarili
Malimot lahat ang sa ati'y nangyari
Nang 'di na sumagi pa sa dili-dili.
 
Nawa'y matanggap ko ang katotohanan
Na ang puso mo'y 'di na sa akin laan
Na ikaw ay isang saglit lang nagdaan
At 'di na magbabalik kailan pa man. 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...