Saturday, November 29, 2014

Mahal Mo ba Akong Talaga?

Batid ko noong una, sa akin 'di ka pa umiibig
Sa paglipas ng araw, puso mo kaya ako ng pintig?
Ang pananabik mo ba ay tulad na ng sa akin?
Iniisip mo ba ako lagi, sa liwanag o sa dilim?

Ibig ko lang malaman laman ng puso mo't damdamin
Kung sa kaibuturan ako'y naroon pa rin?
'Pagkat kay sarap isipin at namnamin
Lalo't ako'y kalangkap maging sa panginoorin.

Kaya't huwag sanang isiping ako'y nagdududa
Kung ako ma'y nagtatanong, "Mahal mo ba akong talaga?"
'Di naman sa ibig ko lang makatiyak
O maghanap pa ng higit sa sapat.

Sabihin na lang natin ako lang ay natatakot
Ngunit tiwala't pag-ibig sa iyo'y 'di matutugot
Sakali mang 'di mo ako mahal, ako na'ng pinakamalungkot
'Pagkat sa buhay ko, ikaw na ang inari kong sagot.

Masaya ka ba sa tuwing tayo ay magkasama
Umaawit ba ang puso mo ng matamis na melodiya?
Manibugho ka kaya 'pag may kasama akong iba?
Maging tapat hanggang tayo pang dalawa.

Kaya't sabihin mong mahal mo ako, sinta
Yaong tapat, walang alinlangan at diretsa
Nang sa gayun 'di na ako nagtatanong pa
Yamang mahal kita kahit 'di na sabihin pa.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...