Friday, June 6, 2014

Practical Tips Ngayong PasukanPasukan na naman at tiyak na katakut-takot na gastos na naman ang mangyayari. Tuloy ay siguradong sumasakit na ang ulo ng mga magulang dahil pilit na pinagkakasya ang badyet para sa pag-aaral ng mga bata. Ang dami-daming kailangang bilhin, ang daming kailangang bayaran. Narito ang ilang tips na makatutulong para kahit paano ay makatipid sa gastusin.

Kung puwede pa namang gamitin ang mga lumang uniporme ay huwag munang bumili ng bago. Basta ba ayusin ang paglalaba para maging maputi at hindi magmukhang luma. Plantsahin lang palagi para maging kaaya-ayang tingnan. At ipaala sa anak na maging maingat para huwag mamantsahan at masabit kung saan-saan. Kahit pa ang bag basta puwede pang gamitin ay ipagamit pa rin sa anak. Tahiin lang kung mayroon itong butas o palitan ng zipper kung sira na. Ganundin pagdating sa sapatos basta’t walang pang butas at hindi pa naman ngumanga ang suwelas ay huwag munang papalitan. Likas na sa mga bata ang paghahangad ng mga bagong kagamitan. Kapag kinukulit ka nilang bumili ng bago ay huwag maiinis bagkus ay ipaliwanag sa kanila ng maayos na kailangan ninyong magtipid para na rin sa ikabubuti ng inyong pamilya.

Ang mga luma nilang mga notebook kung mayroon pa namang space ay ipagamit pa rin sa mga bata. Maaaring balutan ito ng magandang disenyo para magmukhang kakaiba at hindi halatang luma. Ipagbaon ng pagkain ang mga bata para makatipid sa perang baon na ibibigay sa kanila. Kaysa naman panay ang bili nila ng kung anu-ano. Makatitiyak ka pa na malinis ang kinakain nila dahil ikaw mismo ang naghanda. Turuan din na maging masinip sa pera ang mga bata para kapag mayroon silang gustong bilhin ay hindi na sila manghihingi pa sa iyo. Huwag lang kalilimutan bigyan sila ng award kapag nagkakaroon sila ng achievement sa paaralan para lalong ganahan sa pag-aaral.

Huwag ding itatapon ang mga lumang babasahin gaya ng diyaryo, magasin atbp. Dahil magagamit pa nila ito para mapagkuhan nila ng impormasyon kapag nagkaroon sila ng assignment man o project. Siyempre, itanim sa isipan ng bata ang kahalagahan ng edukasyon dahil kung hindi niya ito pinagbuti bilang magulang ay ikaw din ang mahihirapan. Mahirap yata kapag bumabagsak ang anak sa isang subject dahil siguradong bibigyan ang anak ng special project para lang makapasa. At ang pinakamasaklap ay kapag naging repeater ito. ‘Di ba’t doble gastos pa?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...