Tuesday, February 11, 2014

Oks Ang Okra

Ang okra (Abelmoschus escuclentus Linn.) ay isa sa mga gulay na sangkap sa pagluluto. Kilala ito dahil sa magsapang na balat at madulas din ito sa panlasa. Ngunit alam ba ninyo na ang okra ay may katangiang pampaginhawa ng balat, pampapawis, pampalamig, pampaalwan ng paghinga at  pampakalma?
Ang okra ay may taglay na Vitamin A at C. Mainam din itong pagkunan ng iron at calcium. May taglay din itong starch, fat, ash, thiamine at riboflavin. Ang  pinakuluang ugat at dahon ng okra ay maaring inumin bilang tsaa.  Ang pinakuluang dahon ay mainam sa sakit ng sikmura. Ang pinakuluang mura o hilaw na bunga  ay nakatutulong sa pamamaga ng ilong at lalamunan, maging sa mga problema sa pag-ihi.
Ang syrup mula sa malagkit na bunga nito ay ginagamit sa sore throat. Ang ugat nito ay dinudurog at pinaiinitan upang pampagaling ng sugat.  Ang mga murang buto ay gamot sa lagnat, hirap sa pag-ihi, at pagtatae. Ang buto ng okra ay ginagamit din bilang coffee substitute. Ang buto din nito na inihalo sa gatas ay maaring itapal sa makating balat.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...