Thursday, February 13, 2014

Mga Sintomas ng Typhoid Fever

   Ang typhod fever ay sinasabing isang bacterial infection na nakukuha sa maruming tubig, gatas, sea foods at iba pang pagkain. Ito ay dulot ng salmonella organism na maaaring magbuhat sa dumi ng tao. Karaniwang nakukuha ang sakit na ito sa panahon ng tag-ulan.

     Kumplikado ang typhoid fever dahil bukod sa marami kang iindahing sakit sa katawan ay mahaba rin ang araw na inaabot kapag taglay ang sakit na ito. Karaniwan itong tumatagal ng dalawang linggo. Ang mga sintomas nito sa unang linggo ay ang pagsusuka, pagtatae, ubo, pananakit ng ulo, mababang timbang, panghihina ng katawan, mahaba at tuloy-tuloy na lagnat na may kasama pang panginginig. Sa ikalawang linggo naman ay magkakaroon ng pantal, dehydration o pagkatuyot ng tubig sa katawan, pagbagal ng pulso at pagbaba ng bilang ng white blood cells.

     Kapag mataas ang lagnat dapat na uminom ng maraming tubig at fruit juices. Importante rin ang bakuna laban sa typhoid fever. Maaari ring bigyan ang may sakit ng ampicilin at chloraphemicol para pigilin ang bakterya hanggang sa tuluyang mawala ang sakit. Dapat na iwasan ang paggagamot base sa sariling opinyon lamang, mahalagang magpatingin sa duktor para marisitahan ng kaukulang gamot.

     Pero simple lang naman para maiwasan ang sakit na ito kinakailangan lang ay ibayong pag-iingat sa kinakiain at iniinom na tubig. Maiiwasan din ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Siyempre, importante na panatilihing malinis ang kapaligiran para makaiwas sa anumang uri ng sakit.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...