Tuesday, June 24, 2008

Buhayin Natin Ang Mga Patay


Hindi na babangon pa ang bangkay sa hukay
Hindi na sila mabubuo tulad ng mga bagay na naabo.

Mga labi nila'y mistula na lamang tuod
Sobrang tigas pero sadyang kay rupok
Singrupok ng hiningang likha sa hanging
sansaglit na uumihip
para magbalik sa kung saan.

Walang salamangkero at mangkukulam
na maaaring bumuhay
Kaya't bakit aasang mayroong magbabalik
sa abeismo ng kawalan?

Banyuhay ng Zombie ay isa lang panaginip...

Bakit nagtitirik ng kandila
sa gitna ng pagtatagulaylay?
Luksang liwanag ang bumabalot
sa kinalululanang silid
ng pagpapatiwakal.

Hinahaplos ka lamang ng sariling multo
Habang kaharap ang marka demonyong
Itinumba ng kahibangan
Pero bagsak ka rin,
sabay higa sa lamesang ginawang kabaong
ng diwa't pandamang malaon ng patay...

1 comment:

Anonymous said...

wow ang ganda!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...