Sunday, November 16, 2014

Paano Hahamunin ang Sariling Kakayahan?

Iniisip mo ba na hindi mo kaya ang isang bagay kaya atubuli kang gawin ito? Kung ganun ay paano mo nasabing mahirap ito gayung hindi mo pa naman sinusubukan? Marahil ay natatakot kang maging palpak ang kalalabasan at natatakot pa na mapulaan ng iba. Kaya’t ang ginagawa ay naghahanap ng maraming excuces para huwag lang itong gawin. Puwes, walang maitutulong ang pag-iisip ng negatibo. Dahil ito na rin ang nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang kuntento na lang sa madadaling bagay. Ang katuwiran ay ayaw pahirapan ang sarili, pero kung tutuusin hindi naman talaga ito pagpapahirap kundi paraan lamang para lumabas ang potensiyal ng isang tao.

Mabuting mag-isip muna sandali at ulit-ulitin mo sa iyong sarili na kaya mo ‘yan. Isipin mo na lang kung nagagaawa ng iba bakit ikaw hindi? Ano’ng pinagkaiba mo sa kanila, mayroon ba? Tunay nga namang ang takot ay nasa isip lamang. Dahil lahat ng pagdududa ay nanggagaling lahat sa isipan. Kaya’t walang ibang gagawin kundi putulin ang pagdududang ito. Ito ay sa pamamagitan ng paglilinaw ng isipan para mawala ang mga hadlang sa utak. Simple lang ang dapat gawin, mag-isip lagi ng positibo at puspusin ang isipan ng magagandang bagay. Maaaring magbasa ng mga babasahing tumatalakay sa pagpapalakas ng loob o mga kuwentong inspirasyunal. Pagkatapos mong makakuha ng motibasyon mula sa mga nabasa ay itanim itong mabuti sa utak. Magugulat ka na lang dahil parang napakadali na para sa iyo ang kumilos. Humingi rin ng payo sa mga taong may mayroong lakas ng loob at tapang. Hangga’t maaari ay iwasan munang makipag-usap sa mga may mahihinang loob. Dahil hindi mo maaasahang himukin ka nila bagkus ay ibababa ka lang nila. Alalahaning walang mangyayari kung mahina ang loob dahil mapapag-iwanan ka lang.

Isipin mong ang bagay na mahirap gawin ay isa lamang hamon para subukin ang iyong kakayahan. Dapat nga ay matuwa ka dahil isa naman itong uri ng pakikipagsapalaran. Kung saan ay may hatid itong excitement dahil panibago na naman itong karanasan para sa iyo. Na kapag nalagpasan mo ay  maaari mo itong maituring na isang achievement dahil sa pinagsikapan mong gawin. Ngunit bago mo ito gawin ay pag-aralan mo munang mabuti para maiwasang magkamali. Pero kung sakali mang magkamali pa rin ay huwag matakot na ipagpatuloy ito. Alalahaning maraming aspeto sa ating buhay ay nagkakaroon talaga ng trial and error. Ang importante ay matuto ka sa bawat pagkakamali. Minsan ay kailangan nating magkamali para malaman natin kung alin ang tama. Tinuturuan din tayo nitong maging matatag at hindi basta-basta susumusuko sa laban.


Hindi ko alam kung ano man ang bagay na mahirap para sa iyo. Pero isa lang ang msasabi ko, kaya mo yan, kaibigan!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...