Thursday, February 7, 2008

Mga makata sa Friendster

        Kahit ang mga makata ay 'di rin patatalo kung teknolohiya ang pag-uusapan, dahil ang internet ay puwedeng magamit para i-post o paskil ang naisulat na tula. Paano?Simple lang,sa pamamagitan ng pagbuo ng grupo sa friendster ay nagsasama-sama ang mahilig sa pagsulat ng tula. Sadya ngang buhay na buhay pa rin ang panulaan sa panahong ito kahit samu't saring bagay na ang nauuso. Patunay nito ay maraming makata ang sumasali sa grupo ng mga makata sa friendster. Sila man ay baguhan o matagal ng nagsusulat ng tula.

        Ilan sa mga aktibong grupo ng mga makata ay ang mga sumusunod: Poetry & Poets, Pen Warriors Poet, Young FilipinoPoets of the Philippines, A Deluge of Colors, Ang Pluma ay Aking Dugo, Bolpen at Kape, atbp. Siyempre, 'di rin pahuhuli ang aking grupo, ang Alagad ni Balagtas na nabuo nito lang buwan ng Hulyo ng taong kasalukuyan.Layunin ng grupong ito na tipunin ang mga makata na nagsusulat sa sariling wika. Ginamit ang pangalan ni Balagtas dahil kapag isa kang makata ay karaniwan ng iniuugnay kay Balagtas, ang ama ng panulaang Pilipino!

    Ngunit ba't nga ba sumasali ang mga makata sa ganitong uri ng grupo.Natural na kasi sa tao ang maghanap ng kauri ng bagay na kinahihiligan. Para rin maibahagi sa iba ang kanilang komposisyon. Mas madali nga lang namang mag-publish ng tula sa friendster kaysa maghanap pa ng magasin o diyaryo na maglilimbag ng iyong tula. Kahit ilang tula pa ang ipaskil ay pupuwede dahil nasa iyo naman 'yun. Ang kagandahan pa nito ay makatatanggap ng reaksyon sa mga kapwa mo makata,positibo man o negatibo. Mas maganda kasi kung ang kritiko mo ay kapwa makata dahil sila ang mas nakauunawa sa iyong akda kaysa sa iba. Makatutulong ito sa iyong pagsusulat. Ngunit huwag lang padadala kung ang pinupuna nila ay ang isitilo ng iyong pagsulat. Halimbawa, isa kang balagtista na nagpapahalaga sa sukat at tugma tapos ay minamaliit ka ng mga modernista na hilig naman ay malayang taludturan. Alalahaning magingsa hanay ngmgamakata ay mayroong pagkabaha-bahagi. Tumindig lang kung anuman ang iyong istilong tinataglay. Yamang sa pagsulat ng tula ang nilalaman ng tula ang mas mahalaga kaysa istilo.

        Ikaw makata ka ba o gusto mo palang magibng makata? Bakit 'di ka sumali sa mga grupong nabanggit yamang iisa lang naman ang saligan ng mga grupong ito anupa't kundi ang pagtula!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...