Saturday, February 23, 2008

Kristal

Tulad ng alon sa dagat

Ibig kong kabuuan ko'y kumalat

Upang maabot ko kayong lahat

Sa aking ibabaw kayo'y iangat.

Gawin n'yo rin akong bangka

Sa pagsapit ng malaking sigwa

Gawing kanlungan kapag may baha.

Chorus:

Huwag patangay sa agos ng buhay

Baka malunod sa sandali ng lumbay

Isiping narito ako't nakaantabay

Isang kaibigang nagmamahal

May damdaming singlinaw ng kristal.

Ibig kong makipaglaro sa ulan

Nanginginig man ang katauhan

Maalis din ang kalungkutan

May tamis sa luha ng kalangitan.

Kung ako lang ay ilog na mababaw

Halina't sa tubig ko'y magtampisaw

Nanlalabong isipan muling lilinaw

Habang ang ssarili ay inaaninaw.

(Repeaat Chorus 2X)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...