Saturday, February 16, 2008

Kalasag

Taga-pagtanggol sa sandal ng unos
Kung ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos
Sapagka't ikaw ang matibay kong bangka
Habang tinutugpa malupit na sigwa.

Ilang ulit na rin akong iniligtas
Mula sa damdaming tila nang-uutas
Ikaw ang katugunan sa panalangin
Pinaglalagakan nitong suliranin.

Sa lahat ng laban ikaw ang sanggalang
Sa anumang panahon aking katuwang
Sa lalim ng sugat ikaw'y kagalingan
Pinaghihilom sakit sa kalooban.

Diwa ma'y madikit sa init ng apoy
May banal na tubig kang handang isaboy
Matunaw man ang buto sa panlalamig
Nariyan ka upang punan ng pag-ibig.

Hiwaga sa laahat ng hiwaga at buhay
Karugtong ng aking hininga at malay
Apuhap sa dilim mong taglay
Magniningning maging sa kabilang-buhay.

Musa, ikaw'y matalik kong kaibigan
Kalasag ko't karamay sa kalungkutaan
Dahil sa iyo itong tapang
Kapirasong papel ating dinungisan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...