Sunday, February 17, 2008

Dapat Nga Bang Ibigin Kita ng Labis?

Sinta, dapat nga ba kitang ibigin ng labis?
Kung nadudurog ang dibdib sa paghihinagpis
Magagawa ko kaya ang lubusang magtiis?
Kung may panibugho na sa aki'y lumiligkis.

Nais kong humigpit ang ating pagkakabigkis
Maging matibay lalo sa sandaling may krisis
Kung may nais pumustura h'wag magbagong-bihis
Ibalabal lang pag-ibig kong 'di magmimintis.

Nababatid mong ang pag-ibig ko ay masidhi
Na 'di matitinag may magtangka mang bumali
Ikaw ang laman ng isip sa t'wing nagmumuni
Tunay ngang ang puso ko sa iyo'y nabighani.

Sana'y pag-ingatan ang aking nararamdaman
Tulad ng pag-iingat ko sa ating samahan
Yamang sa buhay ko ay ikaw ang kahulugan
Ikaw ang aking lakas at maging kahinaan.

H'wag hayaang sa gitna'y magkaroon ng patlang
Kung saka-sakaling ako man ay nagkukulang
'Di ba't tayong dalawa ay parehong nilalang
Upang ang ibigin ay ang isa't isa lamang?

Lahat ay dudulog sa hukuman ng pag-ibig
Upang hatulan ang mga pusong magkaniig
Sa bawat pagsuyo masy mainit at malamig
Sa munting pagsubok tayo ba ay palulupig?

Mahal, h'wag iisiping ako ay nanghihinawa
Ang pagtitiwala ko sa iyo'y 'di nasisira
Natatakot lang ako na ikaw ay mawala I
kaw na sanang katalagahan ng tadhana.

Sabi nila lahat daw ng labis ay masama
Ano'ng masama kung iniibig kita ng lubha
Sa buhay ko ikaw ang nagbibigay tuwa
Mahal na mahal kitam ang tanging minumutya!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...