Sunday, November 16, 2014

Panata sa Pag-ibig

Ikaw ang tibok ng pusong 'di mamamatay
Tanging nais makasama sa habambuhay
Pag-ibig ko sa iyo'y lalong tumitibay
Ngayon at maging sa panahon pang daratal.

Ikaw ang ligaya bagama't merong dusa
Kaaliwan sa kabila ng pangangamba
Anumang hirap at hyadlang ay makakaya
'Pagkat ikaw ang kaagapay sa tuwina.

Ikaw ang liwanag pagsapit ng karimlan
Dulot mo'y 'di malirip na kaliwanagan
Salamat at ikaw ang s'yang katalagahan
Kung wala ka ang buhay ko ay sadyang kulang.

Dahil sa 'yo puso'y natutong magmakata
Upang maihayag tunay na nadarama
Bagama't 'di ko mahanap tamang kataga
Kung ilalarawan katangian mo, mutya.

Pag-ibig mo sa aki'y 'di ko masukat
Oo, puspos-luwalhati, sakdal at ganap
May tutumbas pa ba kung higit ka sa sapat?
'Pagkat sa akin ikaw na ang lahat-lahat.

Kabahagi't karugtomg ka na nitong diwa
Magmula nang magbigkis aring kaluluwa
Tayo'y iisa sa pangarap at adhika
Kataling-puso at walang makakasira.

Umasa kang pag-ibig ko'y lalong iigting
Hanggang sa lahat ay 'di mo0 na rin malining
Sa bawat araw ay patuloy na lalalim
At higit pa sa anumang dakilang sining.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...