Friday, April 25, 2014

Mabuting Epekto sa Bibig ng Alcohol-Free Mouthwash

          Ikaw ba ay nakararamdam ng stinging sensation sa loob ng bibig mo habang nagmumumog ng mouthwash? Taliwas sa akala ng marami, ang matinding stinging sensation mula sa alcohol-based mouthwash ay hindi katiyakan ng isang malinis na bibig.

         Ang malakas na flavor ng mint na nagdudulot ng matinding sting ay hindi totoong naglilinis ng bunganga bagkus pinababango lang ito ng mouthwash.  Kung walang mint flavor  ang mouthwash ito ay mangangamoy tulad ng isang regular na antiseptic. Sa katunayan, ang mouthwash ay unang ginawa bilang isang surgical antiseptic noong 1879.

        Ang palagian at matagal na paggamit ng alcohol-based mouthwash ay inaakalang nagpapapresko ng hininga. Gayunman, ang masakit na bibig ay hindi indikasyon ng kalinisan. Itinatago lamang ng alcohol at malakas na mint flavor sa mouthwash ang amoy ng bibig upang isipin mo na wala na ang amoy nito.

       Kapag nakaramdam ng hindi maipaliwanag na sting habang nagmumumog o pagkatapos magmumog, ibig sabihin nito ay masakit ang bibig mo dahil may maling balance sa loob nito. Ipinaaabot ng bibig ang mensahe sa utak na ang mouthwash ay masyadong matapang at nasasaktan ang gums at iba pang tissue sa loob ng bibig.

       Ang alcohol-free mouthwash ay mas mabuti sa bibig sapagkat may mga aktibong sangkap ito na hindi nagdudulot ng sting. Ginagawa nitong stable ang chlorine dioxide upang mawala ang bad breathe sa pamamagitan ng paglalabas ng oxygen upang puksain ang bacteria sa bibig  at i-neutralize ang volatile sulphur compounds(VSC) na nagdudulot ng mabahong hininga. Ang epekto nito ay mas mababang concentration ng VSC na nagdadala ng bad breath kaya mas mabango ang hininga.

        Mas maganda sa kalusugan ang alcohol-free mouthwash dahil wala itong mga sangkap na nakasasama sa katawan. Dahil dito, ang mga gumagamit ng mouthwash ay mas makamumumog nang mas matagal ng walang nararamdamang sting, bukod pa sa mas tiyak na presko ang hininga.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...