Tuesday, February 26, 2008

Umaga

Tumilaok ang manok
sa pusod ng antok
Habang ang araw ay namumurok
Sinisinagan ang gusot
na unan at kumot.

Ngunit nakapako pa yata sa kama
ang katawang pagal
dulot ng walang hanggang
tunggalian sa buhay
Habang sa labi'y nakukulapulan
ng panis na laway.

Lulan pa ba ng panaginip?
Diwa'y inililipad ng hanging amihan
sa iyong pagkawaglit
'Di namalayang
nagdurugo na ang talampakan
habang hila-hila ang kalabaw.

Ibig mang ipagpatuloy
ang pamamahinga
Kailangang bumalikwas
para salubungin ang umaga
na may hawak na itak!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...